Consell de Participació Ciutadana

El Consell de Participació Ciutadana representa a totes les associacions ciutadanes inscrites en el registre de l’Ajuntament i als col·lectius regulats en l’article 18 inscrits en el Cens d’Entitats Ciutadanes, l’àmbit d’actuació dels quals se circumscriga al municipi.

Les seues sessions són obertes i públiques a tota la població que vulga participar amb veu però sense vot

¿Vols participar?

Solicitut d'asistencia a la seguent sesió del Consell de Participació Ciutadana.

Participació Ciutadana #lapobladevallbona

El Reglament de participació ciutadana revela el compromís de l’Ajuntament davant els ciutadans i les ciutadanes per a fomentar la participació democràtica i la transparència en els assumptes públics locals, d’acord amb l’ordenament constitucional i els principis que inspiren la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a les ciutats. Aquest compromís municipal orienta la voluntat de crear i consolidar un sistema de participació adequat a la democràcia local que reforce el dret constitucional a la participació en els assumptes públics que proclama l’article 23 de la Constitució.

L’Ajuntament de la Pobla de Vallbona opta així d’una manera decidida per la democràcia participativa, com a complement i aprofundiment de la democràcia representativa. Amb la finalitat de fer-la efectiva, el reglament arreplega els diferents òrgans, processos i mecanismes de participació, que s’han d’aplicar dependent de cada circumstància específica. A més, inclou el reconeixement de tot un seguit de drets de la ciutadania vinculats a la participació, aposta pel foment de l’associacionisme i incorpora les tecnologies de la informació i els mitjans, a les pràctiques participatives.

Les polítiques de participació han de tenir en compte també l’organització municipal, perquè aquestes no depenen d’un únic departament, sinó que travessen tota l’organització municipal i impregnen l’actitud de tot el personal al servei de la corporació i, consegüentment, al servei del municipi i dels seus veïns i les seues veïnes. La descentralització i la desconcentració són mitjans que permeten millorar l’organització i acosten els serveis i la presa de decisions a la ciutadania. Tots, polítics i tècnics amb major o menor grau de responsabilitat en la gestió municipal, tenen responsabilitat directa a fer possible aquesta organització participada, que està pendent de les iniciatives i suggeriments ciutadans.

Noticies dels Consells

    No feed items found.

Activitats dels Consells

    No feed items found.