Consell Agrari Municipal – Convocatòria extraodinària febrer 2020

Convocatòria del Consell Agrari Municipal per a celebrar sessió extraordinària dijous, 13 de febrer del 2020, a les 18.30 hores, al Saló de sessions de la Casa Consistorial de la Pobla de Vallbona i d’acord amb el següent ordre del dia:

 1. Lectura i aprovació de l’acta anterior
 2. Punts de recàrrega d’aigua
 3. Plagues sector citrícola
 4. Altres informacions
 5. Elecció representant per al Consell de Participació Ciutadana
 6. Precs i preguntes

Ordenança municipal del Cicle Integral de l’Aigua. Exposició pública.

El Butlletí Oficial de la Província (BOP) va publicar amb data 29 d’abril l’anunci de l’aprovació inicial de l’Ordenança municipal del Cicle Integral de l’Aigua de la Pobla de Vallbona, donant inici al termini d’exposició pública de 30 dies. Així la ciutadania podrà presentar al·legacions o aportacions a la mateixa des del 30 d’abril fins a l’11 de juny.

Consell Agrari Municipal – Convocatòria febrer 2019

Convocatòria del Consell Agrari Municipal per a celebrar sessió ordinària dilluns, 4 de febrer del 2019, a les 18.30 hores, al Saló de sessions de la Casa Consistorial de la Pobla de Vallbona i d’acord amb el següent ordre del dia:

 1. Lectura i aprovació de l’acta anterior
 2. Informació nova ordenança Cicle Integral de l’Aigua
 3. Informació actuacions en el sector citrícola
 4. Altres informacions
 5. Precs i preguntes

Consell Agrari Municipal – Convocatòria setembre 2018

Convocatòria del Consell Agrari Municipal per a celebrar sessió ordinària dilluns, 17 de setembre del 2018, a les 19.00 hores, al Saló de sessions de la Casa Consistorial de la Pobla de Vallbona i d’acord amb el següent ordre del dia:

 1. Lectura i aprovació de les dos actes anteriors
 2. Entrega de documentació agrària a les persones integrants dels Consell
 3. Pla de Reparació de Camins Rurals
 4. Informació de temes pendents:
  • Marquesina per a la bàscula municipal
  • Subvenció Agrària 2018
  • Normativa fitosanitaris
  • Bombeig d’aigua per a equips fitosanitaris
 5. Precs i preguntes

Elecció del Veedor

El Consell Agrari celebrat al mes de febrer elegix Sebastià Llopis com a veedor del camp de la Pobla, una figura creada pel Consell com a arbitre 🤝 i participarà en la Comissió de Conflictes juntament amb la guarderia rural.

A més s’amplien les subvencions al camp i s’introduix l’agricultura ecològica 🌾 entre els cultius subvencionats.

Accedir al acta

Consell Agrari Municipal – Convocatòria febrer 2018

Convocatòria del Consell Agrari Municipal per a celebrar sessió ordinària dilluns, 19 de febrer del 2018, a les 19.00 hores, al Saló de sessions de la Casa Consistorial de la Pobla de Vallbona i d’acord amb el següent ordre del dia:

 1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior, de 6 de novembre del 2017
 2. Proposta de valoració econòmica dels serveis del Veedor
 3. Nomenament dels Veedors
 4. Creació de la Comissió de resolució de conflictes
 5. Bases de la subvenció agrària 2018
 6. Llistats de cultius de regadiu i seca
 7. Precs i preguntes.