Consell Agrari Municipal – Convocatòria febrer 2019

Convocatòria del Consell Agrari Municipal per a celebrar sessió ordinària dilluns, 4 de febrer del 2019, a les 18.30 hores, al Saló de sessions de la Casa Consistorial de la Pobla de Vallbona i d’acord amb el següent ordre del dia:

 1. Lectura i aprovació de l’acta anterior
 2. Informació nova ordenança Cicle Integral de l’Aigua
 3. Informació actuacions en el sector citrícola
 4. Altres informacions
 5. Precs i preguntes

Consell Agrari Municipal – Convocatòria setembre 2018

Convocatòria del Consell Agrari Municipal per a celebrar sessió ordinària dilluns, 17 de setembre del 2018, a les 19.00 hores, al Saló de sessions de la Casa Consistorial de la Pobla de Vallbona i d’acord amb el següent ordre del dia:

 1. Lectura i aprovació de les dos actes anteriors
 2. Entrega de documentació agrària a les persones integrants dels Consell
 3. Pla de Reparació de Camins Rurals
 4. Informació de temes pendents:
  • Marquesina per a la bàscula municipal
  • Subvenció Agrària 2018
  • Normativa fitosanitaris
  • Bombeig d’aigua per a equips fitosanitaris
 5. Precs i preguntes

Elecció del Veedor

El Consell Agrari celebrat al mes de febrer elegix Sebastià Llopis com a veedor del camp de la Pobla, una figura creada pel Consell com a arbitre 🤝 i participarà en la Comissió de Conflictes juntament amb la guarderia rural.

A més s’amplien les subvencions al camp i s’introduix l’agricultura ecològica 🌾 entre els cultius subvencionats.

Accedir al acta

Consell Agrari Municipal – Convocatòria febrer 2018

Convocatòria del Consell Agrari Municipal per a celebrar sessió ordinària dilluns, 19 de febrer del 2018, a les 19.00 hores, al Saló de sessions de la Casa Consistorial de la Pobla de Vallbona i d’acord amb el següent ordre del dia:

 1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior, de 6 de novembre del 2017
 2. Proposta de valoració econòmica dels serveis del Veedor
 3. Nomenament dels Veedors
 4. Creació de la Comissió de resolució de conflictes
 5. Bases de la subvenció agrària 2018
 6. Llistats de cultius de regadiu i seca
 7. Precs i preguntes.