Convocatòria del Consell d’esports- Convocatòria desembre de 2017

1. Benvinguda.
2. Informe sobre I’ adaptació del Reglament de funcionament del Consell Local de l’Esport.
3. Subvencions per a projectes i entitats esportives 2018 de la Pobla de Vallbona.
4. Convocatoria de cursos de formació per a l’ús deis DESAs
(Desfibril·ladors semiautomatics externs) de les instal·lacions esportives 2018.
5. Informació sobre les obres de construcció de la 2º Fase de la Ciutat Esportiva.
6. Programació d’esdeveniments esportius 2018.
7. Proposta de constitució d’ una Comissio Tecnica Projecte XXXII Setmana Esportiva de la Pobla de Vallbona.
8. Altres informes.
9. Precs i Preguntes..

Convocatòria del Consell d’esports- Convocatòria maig de 2017

1. Benvinguda.
Informe sobre l’aprovació del Reglament de funcionament del Consell Local de l’Esport.
2. Subvencions per a projectes i entitats esportives 2017 de la Pobla de Vallbona.
3. Convocatoria de cursos de formació per a l’ús deis DESAS
(Desfibril•ladors  semiautomatics externs) de les instal·lacions esportives.
4. Pla Esportiu 2017-18. Sol-licitud d’instal·lacions esportives municipals per al desenvolupament de projectes esportius.
5. XII Edició deis Premis de l’Esport de la Pobla de Vallbona.
6. Projecte de remodelació i ampliació de la Ciutat Esportiva de la
Pobla de Vallbona.
7. Altres informes.
8. Precs i Preguntes.