Composició del Consell d’Esports

El Consell Local de l’Esport de la Pobla de Vallbona està compost pels membres següents:
– L’Alcalde de l’Ajuntament de Pobla de Vallbona o regidor/a en qui delegui.
– La regidora d’Esports de l’Ajuntament de Pobla de Vallbona.
– Un representant de cadascuna de les entitats o associacions esportives de la localitat sempre que reunisquen els requisits següents:

  1. Estar degudament constituïdes a l’empara de la legislació vigent (Llei 2/2011 de l’Esport i l’Activitat Física de la Comunitat Valenciana o la Llei 14/2008 d’Associacions de la Comunitat Valenciana).
  2. Estar degudament registrades en el Registre d’Entitats Esportives o d’Associacions de la Comunitat Valenciana.
  3. Estar degudament registrades en el Registre Municipal de les Associacions de la Pobla de Vallbona.
  4. El fi exclusiu de l’entitat o associació haurà de ser la promoció d’un esport o la pràctica d’alguna activitat física esportiva entre la població de la Pobla de Vallbona.
  5. Manifestar segons l’òrgan competent la voluntat de formar-ne part.

– Un representant del Consell Escolar Municipal.
– Un secretari o una secretària designat/da pel ple del Consell a proposta de la Presidència.
– El coordinador/tècnic d’Esports de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona que faràfuncions d’assessor del ple del Consell Local en matèria d’esports. L’elecció i designació de les persones representants de cadascun dels col·lectius i entitats citades es realitzarà directament per cadascun d’ells d’acord amb principis democràtics i en la forma prevista en la seua normativa aplicable o en els seus estatuts interns i, en cas que no estiguera previst, per sufragi. L’elecció comportarà la d’un candidat titular i un de suplent que el substituirà en cas d’absència.

PRESIDENTE: JOSEP VICENT GARCIA TAMARIT
VICEPRESIDENTA 1º: IRIS MARCO PEREZ
VICEPRESIDENTE 2º: PASCUAL BALAGUER CASTILLO
SECRETARIA: OLGA GUILLEM GARROT
TECNICO-COORDINADOR DE DEPORTES
CLUB DE COLOMBICULTURA LA CONSTANCIA
CLUB DE PARANYERS VALENCIANS
CLUB DE ATLETISME LA POBLA DE VALLBONA
CLUB DE KARATE LA POBLA DE VALLBONA 
ASSOCIACIÓ QUERCUS CAMP DE TURIA
CLUB DE PATINATGE ARTISTIC POBLA DE VALLBONA 
CLUB DEPORTIVO “JOCS TRADICIONALS LA POBLA”
MOTO CLUB MOTEROS DEL TÚRIA
CLUB LA GALOTXA DE LA POBLA DE VALLBONA 
CLUB DE CAZADORES “LA DIANA”
SOCIEDAD PAJARIL “EL RAMET”
CLUB GIMNASTICA RITMICA CASABLANCA POBLA DE VALLB
CLUB DE AUTOMODELISMO R.C EL TÚRIA R
CLUB PEÑA CICLISTA LA POBLA DE VALLBONA 
ASOCIACIÓN CULTURAL DE CAPOEIRA ARTE BAIANA

GEBE BALLS URBANS.
CLUB DE TENNIS TAULA POBLA DE VALLBONA
CLUB DE BALL ESPORTIU LA POBLA DE VALLBONA BALLA
CLUB D´ESPORTS DE MUNTANYA I ESCALADA MASBLOCK
CLUB ESPORTIU GRUP ESPELEOLÒGIC VALENCI
CLUB D´ESGRIMA SALA D´ARMES JAUME I
CLUB SKORPIONS 4X4 LA POBLA DE VALLBONA 
CLUB DE TRIATLÓ TRIVALLBONA
CLUB DE PADEL SANTA MONICA
CLUB ATLETICO VALLBONENSE
CLUB AJEDREZ LA POBLA DE VALLBONA 
CLUB DE BÀSQUET LA POBLA DE VALLBONA 
CLUB EL RACÓ DE LA PILOTA
CLUB DE TIR AMB ARC CALDERONA DE LA POBLA DE VALLB
CLUB XALOC DE PESCA DEPORTIVA
GRUP DE RECREACIÓ ESPORTIVA DE FUTBOL LA POBLA DE VA
CLUB DE TIR I ARROSSEGAMENT “LA FERRAURA”
CLUB D´OCELLS DE CANT EL CANUTET LA POBLA DE VALLB
PEÑA VALENCIANISTA BALAGUER
PENYA VALENCIANISTA LA GARBA