TALLER 19 DE SETEMBRE: Finançament, ajudes i subvencions

SERVEI MUNICIPAL D’ASSESSORAMENT I FORMACIÓ PER A LES ASSOCIACIONS DE LA POBLA
DE VALLBONA

TALLER 19 DE SETEMBRE 2018: FINANÇAMENT,AJUDES I SUBVENCIONS.

El taller va adreçat principalment a associacions i organitzacions del municipi.

L’objectiu del taller és la de proporcionar la informació sobre les diferents i novedoses vies de finançament, així com practicar la lectura de bases reguladores d’ajudes per millorar el control contable de les nostres entitats.

A més, atendrem els dubtes que hi puguen sorgir per a poder donar una resposta adequada i
correcta.

No t’ho perdes!